shape

CIEKAWOSTKI 
OJCZE NASZ
ks. JAN ZIEJA


Boże, Stwórco światów nieprzeliczonych,

OJCZE NASZ
wszelkiego stworzenia Panie,

KTÓRYŚ JEST W NIEBIE
I na ziemi, i na każdym miejscu,
we mnie teraz....
który wypełniasz wszystko,
a Ciebie nic ogarnąć nie może !

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE,
bo Tyś tylko jeden prawdziwie jest,
a wszystko przemija;
tylko Tyś jest życiem i mocą,
tylko Tyś jest dobry,
tylko Tyś jest święty,
a wszelkie istnienie i życie,
moc i dobro, świętość i piękno
jest tylko śladem Twojej obecności
i Twojego działania.

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE,
Królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości
w każdym człowieku, w każdej rodzinie i ludzkości całej,
w każdej gromadzie,
w narodzie naszym i ludzkości całej,
teraz i w wieczności ......
bo w naszych królestwach,
naszą tylko wolą rządzonych,
jest nam za ciasno, duszno i krwawo....

BĄDŹ WOLA TWOJA,
najświętsza i najsprawiedliwsza,

JAKO W NIEBIE,
między aniołami i zbawionymi,

TAK I NA ZIEMI
całej
i w Ojczyźnie naszej,
we wszystkich sprawach naszych:
w domu, w warsztacie, w fabryce, na roli;
w nas wszystkich, w życiu i śmierci,
aby już nie było wśród nas głodnych,
nieodzianych i bezdomnych,
puszczonych i krzywdzonych,
w ciemności i grzechu żyjących.

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO
dla dusz i ciał

DAJ NAM
wszystkim,
boś wszystkich Ojcem,
a my sobie – bracia i siostry,
mimo przedziałów gór, rzek i oceanów,
mimo różnic ras, wiar i języków.
Więc chleba z Ojcowskich Twoich rąk
daj nam wszystkim

DZISIAJ,
bo tylko dziś żyjemy,
a jutra – któż doczekać pewien?

I ODPUŚĆ NAM
przez ofiarę Krzyżową Syna Twego

NASZE WINY
tak wielkie i liczne....
a zwłaszcza to, żeśmy o Tobie zapominali,
gdyśmy byli w szczęściu...
a w sobie i bliźnich naszych
obrazu Twegośmy nie dostrzegali, nie uczcili
i sponiewieraliśmy go....
Odpuść nam wszystkim,

JAKO I MY ODPUSZCZAMY
szczerze i wszystko...

NASZYM WINOWAJCOM
wszystkim...

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE
jakiekolwiek,
a zwłaszcza broń nas od pokusy
czynienia źle po to,
żeby stąd jakoby miało przyjść
jakieś dobro,

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO
wszelakiego: jawnego i ukrytego,
teraz
i w godzinę śmierci naszej


AMEN
shape