shape

CIEKAWOSTKI 

PIENIˇDZE:

- Mog± kupić wspaniały dom
Ale nie kupi± bliskich Ci osób

- Mog± kupić łóżko
Ale nie sen

- Mog± kupić zegarek
Ale nie czas

- Mog± kupić ksi±żkę
Ale nie wiedzę

- Mog± kupić pozycję
Ale nie szacunek

- Mog± kupić lekarstwo
Ale nie zdrowie

- Mog± kupić krew
Ale nie życie...
shape